Premieňame Vaše sny na skutočnosť


Plánovanie

Prvý najdôležitejší krok je obhliadka pozemku, zisťovanie predstáv a potrieb investora, ako sa bude záhrada využívať, príprava štúdie, skice predbežný návrh

Vizualizácia

Po úvodnom stretnutí následuje príprava návrhov a vizualizácie, návrh na predbežný zoznam rastlín a doplnkov, predbežná cenová kalkulácia 

Realizácia

príprava pozemku, terénne, stavebné práce, úpravy záhonov, výsadba rastlín, mulčovanie, osadenie dekoratívnych prvkov,  výsadba cibuľovín, založenie trávnika odovzdanie projektu 

Údržba

Údržba v závislosti od potrieb a požiadaviek klienta, môže byť kompletná minimálne raz za týždeň, sezónna jarná, jesenná, ročná, alebo len príležitostná, konzultačná